اشتراک ویژه یک ماهه

18/000تومان

 • دسترسی به کل فایل های سایت بدون محدودیت

 • دانلود ۳۰۰ فایل در طول یک دوره اشتراک ویژه

 • اشتراک یک ماهه به مدت ۳۰ روز

 • دانلود روزانه تا 100 فایل

 • دانلود با سرعت بالا از بهترین سرور های دنیا

 • دانلود با ترافیک نیم بها

 • پشتیبانی و پاسخگویی قوی


اشتراک ویژه دو ماهه

29/000تومان

 • دسترسی به کل فایل های سایت بدون محدودیت

 • دانلود 6۰۰ فایل در طول یک دوره اشتراک ویژه

 • اشتراک دو ماهه به مدت 60 روز

 • دانلود روزانه تا 100 فایل

 • دانلود با سرعت بالا از بهترین سرور های دنیا

 • دانلود با ترافیک نیم بها

 • پشتیبانی و پاسخگویی قوی


اشتراک شش ماهه

69/000تومان

 • دسترسی به کل فایل های سایت بدون محدودیت

 • دانلود 18۰۰ فایل در طول یک دوره اشتراک ویژه

 • اشتراک شش ماهه به مدت 180 روز

 • دانلود روزانه تا 100 فایل

 • دانلود با سرعت بالا از بهترین سرور های دنیا

 • دانلود با ترافیک نیم بها

 • پشتیبانی و پاسخگویی قوی


 1. درصورت عدم دانلود در یک روز ، دانلودها به روز بعد منتقل نمی شوند.
 2. شما مجاز به فروش و یا هدیه طرح های ، الوطرح نیستید.فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.
 3. لازم به ذکر است در اشتراک ویژه زمان ریست شدن سیستم و محدودیت تعداد دانلود روزانه ، هر روز از ساعتی که شما اشتراک ویژه را خریداری کرده اید می باشد